Order

WinFamily 10 (64-bit):

English language

Dansk sprog

Norsk sprog


WinFamily 6.02 (64-bit)

Bestill licens:
WinFamily 6.02 Classic (64-bit) – max. 64.000 persons:

Vennligst send oss ​​en e -post; support (a) winfamily.com, med ditt fulle
* brukernavn, adresse og muligens telefonnummer. Deretter sender vi ordrebekreftelse og betalingsinstruksjoner på lisensen for DKK. 150,00.

*Det fulle brukernavnet vil alltid være oppført på den grå fronten av programmet når programmet er registrert med en lisens.


Book a license from abroad:
WinFamily 6.02 Classic (64-bit) – max. 64.000 persons:

Please send us an email; support (a) winfamily.com, with your full * username, address and any phone number. Then we send order confirmation as well as payment instructions on the license to DKK. 150.00).

* The full username will always be displayed on the gray front of the program when the program is registered with a license.